Friday, August 29, 2014

The best accessory in the world: your camera / Най-добрият аксесоар на света: твоят фотоапарат


Fendi resort 2015

mohair again / отново мохер


Yes or no, I admit that mohair looks very good, stylish, beautiful, but still stick around hairs, which hell of a lot annoys me. / да , или не. Признавам си, че мохерът изглежда много добре, стилен, красив, но все пак се лепят навсякъде косъмчета, което адски много ме дразни.
Wednesday, August 27, 2014

Tuesday, August 26, 2014

Sunday, August 24, 2014

music:


brooches for men: Valentino / брошките за мъже на Valentino

                                            Valentino SPRING 2015 MENSWEAR

great fashion trend for men, why not for us ladies, I personally would wear them :) / страхотна модна тенденция за мъжете, а защо не и за нас дамите, аз лично бих ги носила :)Friday, August 22, 2014

what's new / какво ново

I found this great striped wedge in a nondescript shop in  the countryside.  I could  not believe it when I saw it and the price will not comment, directly without money, a real find. You never know where you can find interesting stuff :) / намерих този страхотен раиран клин в едно невзрачно магазинче в провинцията. Направо не повярвах като го видях, а цената няма да коментирам, направо без пари, ИСТИНСКА НАХОДКА. Човек не знае къде може да си намери интересни нещица :)plaid, stripes and something more / каре, райе и още нещо


Thursday, August 21, 2014